locatie facebook Deelnemen aan groepslessen? Neem dan contact op: Stuur ons een e-mail

Regelement Elbe Fitness en Elbe Groepslessen vanaf 01- 01- 2019

Uitleg over de bedrijven Elbe Fitness en Elbe Groepslessen

Op papier zijn Elbe Fitness en Elbe Fitness en  Elbe Groepslessen twee bedrijven. Dit houdt o.a. in dat de bedrijven een gescheiden administratie hebben. In de praktijk zult u hier niets van merken doordat er een hechte samenwerking is.

U kunt bij het afsluiten van uw abonnement kiezen of u aan fitness, groepslessen of aan beide wilt deelnemen.

U betaald niet meer als u voor beide kiest maar u merkt het doordat uw contributie in 2 delen afgeschreven zal worden. De ene helft wordt door Elbe Fitness geint en de andere helft door Elbe Groepslessen. Een keuze voor beide is mogelijk bij onbeperkte tarieven, het duo abonnement en het gezinsabonnement.

Contributie

Voor het innen van de maandelijkse contributie wordt u gevraagd om een inschrijfformulier in te vullen. U kunt hierbij kiezen tussen een jaarabonnement of een maandabonnement.

Een jaarabonnement is alleen te bevriezen bij overmacht zoals bij langdurige ziekte.

Na afloop van het jaarabonnement is het abonnement per maand opzegbaar.

Een maandabonnement is per maand opzegbaar.

Het gezinsabonnement en het duoabonnement kunnen alleen als jaarabonnement worden afgesloten.

Rond de 10e van elke maand wordt de maandelijkse contributie van uw rekening afgeschreven.
Het inschrijfgeld kan contant voldaan worden bij inschrijving.

Wijzigen of beëindigen lidmaatschap

Het wijzigen van het jaarabonnement of het maandabonnement gedurende de looptijd is mogelijk. Bv. meer of minder gaan sporten of (deels) overstappen van groepslessen naar fitness of andersom.

Voor (tijdelijke) opzeggingen en wijzigingen hebben wij formulieren. Deze zijn te verkrijgen aan de balie of bij de instructeurs. Ook is het mogelijk wijzigingen e.d. per mail door te geven. Voor tijdelijke opzeggingen is het verplicht een hervattingsdatum in te vullen.

(Tijdelijke) opzeggingen en wijzigingen dienen voor de 1e van de maand te worden doorgegeven zodat deze tijdig kunnen worden verwerkt.
Telefonische of mondelinge wijzigingen of opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Er zal te allen tijde gevraagd worden naar een schriftelijke bevestiging.

Het inhalen van trainingen

Gemiste trainingen mogen ingehaald worden zolang het abonnement loopt.

Tijdens een tijdelijke stop of na opzegging van het lidmaatschap is het niet mogelijk trainingen in te halen.

Hygiëne

Om hygiënische redenen is het verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.
Schone schoenen zijn verplicht. Straatschoenen zijn niet welkom.
 

Vakantieperiodes, Zon -en feestdagen


Elbe Fitness en Elbe Groepslessen zijn gesloten op zon- en feestdagen.
In de zomerperiode is er een zomerrooster. De periode waarin dit rooster valt is afhankelijk van de schoolvakanties.

Ook tussen Kerst en Oud en Nieuw is er een aangepast rooster.

Aansprakelijkheid


Elbe Fitness en Elbe Groepslessen zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of gestolen eigendommen.
Voor uw spullen zijn kluisjes beschikbaar. Laat geen kostbaarheden achter in de kleedkamer.
 

Roken

In heel het gebouw geldt een rookverbod.

 

Privacy Policy                                                                                                                                                                                                                                              

 

Elbe Groepslessen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Elbe Groepslessen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Elbe Groepslessen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze site.

 

Nieuws

Elbe Fitness en Therapie, wat kunnen wij voor u doen?

Ga naar Fitness

Ga naar Mondhygiëne

Ga naar Diëtetiek